โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 11 Online
»   วันนี้ 468 Today
»   เมื่อวานนี้ 278 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 746 Week
»   เดือนนี้ 746 Month
»   ปีนี้ 746 Year
»   รวมทั้งหมด 746 Total
Record: 468 (23.05.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           คลัสเตอร์ 17 ประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
 
          

(30 ก.ย.61) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ ในฐานะที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (คลัสเตอร์ 17) โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก และเพชรบูรณ์ รวม 15 เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 450 คน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารงานบุคคล ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือกันภายในเขตตรวจราชการต่อไป

 

 

สามารถโหลดภาพได้จากลิงค์นี้ https://goo.gl/VCXR4s

 
จำนวนคนอ่าน [ 214 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา