โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 474 Today
»   เมื่อวานนี้ 278 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 752 Week
»   เดือนนี้ 752 Month
»   ปีนี้ 752 Year
»   รวมทั้งหมด 752 Total
Record: 474 (23.05.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ชวนครู นักเรียนเข้าวัดทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
 
          

วันนี้ (2 ต.ค.61) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ สังฆาราม อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีคณะครู และนักเรียนจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน ร่วมทำบุญตักบาตรกับประชาชนในพื้นที่ ในช่วงเข้าพรรษา โดยจะทำบุญตักบาตรร่วมกับคณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประจำทุกวันธรรมสวนะ หมุนเวียนทุกอำเภอในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โรงเรียน และประชาชน และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ทำจิตใจให้ผ่องใส มีสติพร้อมกับการเรียน รวมทั้งเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไปด้วย

โอกาสนี้ยังได้ร่วมทำบุญครบรอบวันเกิดพระสุขวโรทัย (หลวงพ่อจง) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย อายุวัฒนมงคล 84 ปี วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ด้วย

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 192 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา