enlightened....ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ...ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1.....enlightened
 

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 649 Today
»   เมื่อวานนี้ 676 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 649 Week
»   เดือนนี้ 11233 Month
»   ปีนี้ 11233 Year
»   รวมทั้งหมด 11233 Total
Record: 1021 (11.03.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           รร.วัดปากพระ และ รร.บ้านยางซ้าย (พรมมาประชาสรรค์) เสริมความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
 
          

(31 ต.ค.61) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ณ โรงเรียนวัดปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งโรงเรียนวัดปากพระ และโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรมมาประชาสรรค์) สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกันจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางประพรศิลป์ ชมนก และนางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็นวิทยากร

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 176 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา