โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 366 Today
»   เมื่อวานนี้ 737 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3007 Week
»   เดือนนี้ 4751 Month
»   ปีนี้ 4751 Year
»   รวมทั้งหมด 4751 Total
Record: 737 (25.04.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 6/2562
 
          

   วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 และนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
พร้อมด้วยบุคคลกรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6 /2562 หัวข้อการประชุมในครั้งนี้ เรื่อง ความเป็นชาติไทย(การเรียนรู้บริบทของเรา),การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาสามัญและรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อฝึกวิชาชีพให้กับนักเรียน,ลงนามMOUกับรัฐสภาและสภานิติบัญญัติเรื่องประชาธิปไตยในรูปแบบต่างๆ,โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย,
EDU Digtal 2019 การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม  Video Conference   สพป.สุโขทัย เขต 1

 
จำนวนคนอ่าน [ 118 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา