โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 369 Today
»   เมื่อวานนี้ 737 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 3010 Week
»   เดือนนี้ 4754 Month
»   ปีนี้ 4754 Year
»   รวมทั้งหมด 4754 Total
Record: 737 (25.04.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ประชุมชี้แจงการประเมินการปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
          

    วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการประเมิน
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ นายภิญโญ บุญมา หัวหน่วยตรวจสอบภายในให้ความรู้ในเรื่องเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน เรื่องเงินอุดหนุนรับจาก อปท.เพื่อโครงการอาหารกลางวัน รายละเอียดเกณฑ์การปฏิบัติงาน ด้านการเงินบัญชี สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน  เรื่องเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับโรงเรียนจำนวน 50 โรง ณ ห้องประชุมพระราชพฤจารย์ สพป.สุโขทัย เขต 1
 

 
จำนวนคนอ่าน [ 186 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา