โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 11 Online
»   วันนี้ 468 Today
»   เมื่อวานนี้ 278 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 746 Week
»   เดือนนี้ 746 Month
»   ปีนี้ 746 Year
»   รวมทั้งหมด 746 Total
Record: 468 (23.05.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สืบสานประเพณี เจดีย์ข้าวเปลือก
 
          

(7 มี.ค.62) นายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอคีรีมาศ เป็นประธานเปิดงานเจดีย์ข้าวเปลือก ณ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นประเพณีที่โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ร่วมกับท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อการสืบสานประเพณีของท้องถิ่นเรื่องข้าว ซึ่งเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยนักเรียนจะได้ร่วมพิธีทำขวัญข้าวซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งสร้างความสามัคคีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

        นายปราโมทย์ อยู่อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินประดู่ กล่าวว่า นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นแล้วยังเป็นการให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เช่น การประกอบอาหาร การทำขนมจากข้าว ในตลาดนัดนักเรียนมาแสดงให้ผู้ปกครองได้ชม นอกจากนี้ในภาคค่ำมีพิธีจุดเทียนชัยทำขวัญแม่โพสพ และการแสดงของนักเรียนตำบลโตนดอีกด้วย

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 155 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา