โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 349 Today
»   เมื่อวานนี้ 737 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2990 Week
»   เดือนนี้ 4734 Month
»   ปีนี้ 4734 Year
»   รวมทั้งหมด 4734 Total
Record: 737 (25.04.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           วันเกียรติยศ เชิดชูเกียรติยศครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
          

วันนี้ (27 มี.ค.62) ที่โรงแรมสุโขทัยพรเจริญรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียน มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติวิชาชีพ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ

          นายพยอม กล่าวในโอกาสมอบนโยบายการจัดการศึกษาว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน ความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ นอกจากจะสร้างผลงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และสังคม ซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานนับเป็นการปูรากฐานให้มั่นคงเพื่อให้ก้าวไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 215 ] คน
 



   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา