โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
โรงเรียนร่วมพัฒนา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 557 Today
»   เมื่อวานนี้ 590 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 557 Week
»   เดือนนี้ 2115 Month
»   ปีนี้ 2115 Year
»   รวมทั้งหมด 2115 Total
Record: 600 (21.06.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ดูแลช่วยเหลือยามทุกข์
 
          

(3 พ.ค.62)นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เดินทางเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (กม. 78) เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นบ้านของนายชัยนัด โพธิ์จันทร์ นักการภารโรงและเป็นผู้ปกครองของ เด็กหญิงนภัสสร โพธิ์จันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเด็กชายพศวัต โพธิ์จันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้บ้านวอดทั้งหลัง ข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายทั้งหมด โดยนายพยอม ได้นำเงินจากกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สวัสดิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะลำบาก พ.ศ. 2559 และเงินรวบรวมจากการบริจาค พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ครอบครัวผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน ได้มอบเงินช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งด้วย

ทั้งนี้หากมีผู้ต้องการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถร่วมบริจาค เป็นเงิน อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ได้โดยตรงที่ บ้านผู้ประสบเหตุ หรือ บริจาคผ่านทางโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) สอบถามรายละเอียดได้ที่ 082-4023729 (ครูบอย), 087-3086975 (ครูมุ่ย)

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 199 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา