แจ้งครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนการวัดและประเมินผลฯของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประชุมการวัดผลประเมิน ในวันที่ 6 และ 7 สิงหาคม 2558 ให้นำข้อมูลผลการเรียนนักเรียน(ปพ.1) ปีการศึกษา 2557 มาในวันประชุมด้วย //

แจ้งทุกท่าน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ หรือ Bike for mom ดูรายละเอียดรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 11 Online
»   วันนี้ 480 Today
»   เมื่อวานนี้ 1279 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2940 Week
»   เดือนนี้ 4061 Month
»   ปีนี้ 5809 Year
»   รวมทั้งหมด 5809 Total
Record: 1279 (04.08.2015)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
 
เรียนเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนบิ๊กซี 40      
     
       

ขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนบิ๊กซี 40 ณ โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) อ.คีรีมาศ ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.

วันที่ 17 มี.ค. 58 ผู้อ่าน 447 คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา