ด่วนให้ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลตามโครงการศึกษาทางไกลผ่านดามเทียมโดยเข้าไปกรอกข้อมูลที่ http://210.246.188.154/obec โดยใช้รหัส smis ของโรงเรียนเป็นชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านภายในวันที่ 7 ก.ค. 2557 เวลา 17.00 น.

ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 
รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://210.1.20.54/~emeteam2/       
     
       

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://210.1.20.54/~emeteam2/ 
1.โรงเรียนบ้านบางคลองราษฏร์อุทิศ                                 36.โรงเรียนวัดท่าฉนวน
2.โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสวรรค์)                                  37.โรงเรียนบ้านเนินประดู่
3.โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก                                                38.โรงเรียนสรีคีรีมาศ
4.โรงเรียนวัดยางเอน                                                          39.โรงเรียนบ้านน้ำราด
5.โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย                                            40.โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
6.โรงเรียนวัดปากพระ                                                          41.โรงเรียนบ้านเนินยาง
7.โรงเรียนบ้านจอมสังข์                                                       42.โรงเรียนบ้านากาหลง
8.โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)                                43.โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
9.โรงเรียนบ้านกล้วย                                                            44.โรงเรียนบ้านาไผ่ล้อม
10.โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)                               45.โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
11.โรงเรียนบ้านเพชรไฝ                                                       46.โรงเรียนบ้านาโพธิ์
12.โรงเรียนวัดเชตุพน                                                           47.โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
13.โรงเรียนบ้านวังทองแดง                                                 48.โรงเรียนบ้านลำคลองยาง
14.โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณ)                                 49.โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
15.โรงเรียนวัดหนองตาโชติ                                                  50.โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสาสมัคคีวิทยา
16.โรงเรียนบ้านราวรังงาม                                                     51.โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัม)
17.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง                                          52.โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
18.โรงเรียนวัดปรักรัก                                                            53.โรงเรียนบ้านสามพวง(สาขาบ้านหนองสีดา)
19.โรงเรียนวัดกกแรต                                                            54.โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
20.โรงเรียนบ้านคลองตะเข้                                                    55.โรงเรียนบ้านน้ำพุ
21.โรงเรียนวัดโบสถ์                                                              56.โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
22.โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม                                                 57.โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
23.โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ                                               58.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
24.โรงเรียนวัดเสาหิน                                                             59.โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
25.โรงเรียนบ้านวังขวัญ                                                          60.โรงเรียนบ้านหนองจัง
26.โรงเรียนบ้านหนองบัว                                                        61.โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
27.โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร                                                62.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
28.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม                                                  63.โรงเรียนบ้านวังไทร
29.โรงเรียนวัดดงยาง                                                               64.โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
30.โรงเรียนบ้านดอนสำโรง                                                      65.โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
31.โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่231                                       66.โรงเรียนบ้านวังหิน
32.โรงเรียนวัดศรีเมือง                                                              67.โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
33.โรงเรียนบ้านป่าสัก                                                              68.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
34.โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง                                                         69.โรงเรียนบ้านวังขวาก
35.โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)


  

วันที่ 11 มีนาคม 2554 ผู้อ่าน 1030 คน
 


ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 30 กรกฏาคม 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 3 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

นางมาลินี  เพ็งยา
ครู
วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504)

     สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
อย่าเจ็บ อย่าจน
มีความสุขมากๆๆ นะคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้สุขภาพแข็งแรง
มั่งมีศรีสุข
ร่ำรวยเงินทองและมีความสุขยิ่งๆ
ขึ้นไปนะคะ HBD
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ให้คุณครูพี่ต้อมมีแต่ความสุข
คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนา
สุขภาพแข็งแรงตลอดไป happy
birthday
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้
าในหน้าที่การงาน ครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้..คุณครูมาลินี เพ็งยา
คนดี คนเก่ง คนขยัน
แห่งร.ร.วัดคูหาสุวรรณ(วันครู25
04)จงมีแต่ความสุขความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ไม่เจ็บ ไม่จน
รวยๆๆๆๆยิ่งๆๆขึ้นไป
นึกคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุ
กประการน่ะครับบบบบบบบบบบบ.....
...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.นิธินันท์  เกตุแก้ว
ครู
หนองหญ้าปล้อง(กม.78)

     ขอให้..น้อง.นิธินันท์
เกตุแก้ว ครูคนดี
คนเก่งคนขยันแห่งร.ร.หนองหญ้าปล
้อง(กม.78)จงมีแต่ความสุขความเจ
ริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
รวยๆๆๆๆยิ่งๆๆขึ้นไปนึกคิดสิ่งใ
ดให้สมความปรารถนาทุกประการน่ะค
รับบบบบบบบบบบบ........
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.ศิริพร  เอี่ยมอินทร์
ครู
สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)

    ขอให้..น้อง.ศิริพร
เอี่ยมอินทร์ คนดี คนเก่ง
คนขยัน
แห่งร.ร.สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุป
ถัมภ์)จงมีแต่ความสุขความเจริญก
้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ไม่เจ็บ ไม่จน
รวยๆๆๆๆๆๆๆๆและสวยๆๆๆๆๆๆยิ่งๆๆข
ึ้นไป
นึกคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุ
กประการน่ะครับบบบบบบบบบบบ.....
...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์