แจ้งคณะกรรมการกำกับการสอบแข่งขันส่วนท้องถิ่น ปี 2557 ติดต่อรับเอกสารที่บริหารบุคคล ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นระหว่าง 5-6 เม.ย.57 แจ้งโรงเรียนสามารถโหลดผลการสอบ NT ปี2556 ชั้น ป.3ได้ที่ http://nt-result.bopp.go.th/ โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานจุดเน้นสถานศึกษา ขอให้เข้าไปรายงานด่วนที่ http://school.stabdb.com 
แจ้งเลื่อนการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จาก 9 พ.ค.57 เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 (ทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น /หากไม่มี จนท.ธุรการ  มอบครูที่ทำหน้าที่ ปชส.โรงเรียนเข้าร่วมอบรม)
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงาน ผอ.สพป.สท.1
ปฏิทินปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 
รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://210.1.20.54/~emeteam2/       
     
       

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://210.1.20.54/~emeteam2/ 
1.โรงเรียนบ้านบางคลองราษฏร์อุทิศ                                 36.โรงเรียนวัดท่าฉนวน
2.โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสวรรค์)                                  37.โรงเรียนบ้านเนินประดู่
3.โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก                                                38.โรงเรียนสรีคีรีมาศ
4.โรงเรียนวัดยางเอน                                                          39.โรงเรียนบ้านน้ำราด
5.โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย                                            40.โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
6.โรงเรียนวัดปากพระ                                                          41.โรงเรียนบ้านเนินยาง
7.โรงเรียนบ้านจอมสังข์                                                       42.โรงเรียนบ้านากาหลง
8.โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)                                43.โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
9.โรงเรียนบ้านกล้วย                                                            44.โรงเรียนบ้านาไผ่ล้อม
10.โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)                               45.โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
11.โรงเรียนบ้านเพชรไฝ                                                       46.โรงเรียนบ้านาโพธิ์
12.โรงเรียนวัดเชตุพน                                                           47.โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
13.โรงเรียนบ้านวังทองแดง                                                 48.โรงเรียนบ้านลำคลองยาง
14.โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณ)                                 49.โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
15.โรงเรียนวัดหนองตาโชติ                                                  50.โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสาสมัคคีวิทยา
16.โรงเรียนบ้านราวรังงาม                                                     51.โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัม)
17.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง                                          52.โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
18.โรงเรียนวัดปรักรัก                                                            53.โรงเรียนบ้านสามพวง(สาขาบ้านหนองสีดา)
19.โรงเรียนวัดกกแรต                                                            54.โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
20.โรงเรียนบ้านคลองตะเข้                                                    55.โรงเรียนบ้านน้ำพุ
21.โรงเรียนวัดโบสถ์                                                              56.โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
22.โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม                                                 57.โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
23.โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ                                               58.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
24.โรงเรียนวัดเสาหิน                                                             59.โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
25.โรงเรียนบ้านวังขวัญ                                                          60.โรงเรียนบ้านหนองจัง
26.โรงเรียนบ้านหนองบัว                                                        61.โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
27.โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร                                                62.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
28.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม                                                  63.โรงเรียนบ้านวังไทร
29.โรงเรียนวัดดงยาง                                                               64.โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
30.โรงเรียนบ้านดอนสำโรง                                                      65.โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
31.โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่231                                       66.โรงเรียนบ้านวังหิน
32.โรงเรียนวัดศรีเมือง                                                              67.โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
33.โรงเรียนบ้านป่าสัก                                                              68.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
34.โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง                                                         69.โรงเรียนบ้านวังขวาก
35.โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)


  

วันที่ 11 มีนาคม 2554 ผู้อ่าน 999 คน
 


ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 25 เมษายน 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 1 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

นางวิชชุดา  ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
ครู
บ้านยางแหลม

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์