โรงเรียนใดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้รายงาน สพป.สท.1 พร้อมภาพถ่ายทันที

แจ้งผู้เข้าประกวดร้องเพลงผู้บริหารและข้าราชการครู ให้นำซาวด์เพลงส่งให้กรรมการก่อนเวลาการประกวด เพื่อทดสอบและเตรียมพร้อมด้วยครับ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 
รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://210.1.20.54/~emeteam2/       
     
       

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://210.1.20.54/~emeteam2/ 
1.โรงเรียนบ้านบางคลองราษฏร์อุทิศ                                 36.โรงเรียนวัดท่าฉนวน
2.โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสวรรค์)                                  37.โรงเรียนบ้านเนินประดู่
3.โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก                                                38.โรงเรียนสรีคีรีมาศ
4.โรงเรียนวัดยางเอน                                                          39.โรงเรียนบ้านน้ำราด
5.โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย                                            40.โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
6.โรงเรียนวัดปากพระ                                                          41.โรงเรียนบ้านเนินยาง
7.โรงเรียนบ้านจอมสังข์                                                       42.โรงเรียนบ้านากาหลง
8.โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)                                43.โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
9.โรงเรียนบ้านกล้วย                                                            44.โรงเรียนบ้านาไผ่ล้อม
10.โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)                               45.โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
11.โรงเรียนบ้านเพชรไฝ                                                       46.โรงเรียนบ้านาโพธิ์
12.โรงเรียนวัดเชตุพน                                                           47.โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
13.โรงเรียนบ้านวังทองแดง                                                 48.โรงเรียนบ้านลำคลองยาง
14.โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณ)                                 49.โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
15.โรงเรียนวัดหนองตาโชติ                                                  50.โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสาสมัคคีวิทยา
16.โรงเรียนบ้านราวรังงาม                                                     51.โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัม)
17.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง                                          52.โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
18.โรงเรียนวัดปรักรัก                                                            53.โรงเรียนบ้านสามพวง(สาขาบ้านหนองสีดา)
19.โรงเรียนวัดกกแรต                                                            54.โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
20.โรงเรียนบ้านคลองตะเข้                                                    55.โรงเรียนบ้านน้ำพุ
21.โรงเรียนวัดโบสถ์                                                              56.โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
22.โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม                                                 57.โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
23.โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ                                               58.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
24.โรงเรียนวัดเสาหิน                                                             59.โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
25.โรงเรียนบ้านวังขวัญ                                                          60.โรงเรียนบ้านหนองจัง
26.โรงเรียนบ้านหนองบัว                                                        61.โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
27.โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร                                                62.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
28.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม                                                  63.โรงเรียนบ้านวังไทร
29.โรงเรียนวัดดงยาง                                                               64.โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
30.โรงเรียนบ้านดอนสำโรง                                                      65.โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
31.โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่231                                       66.โรงเรียนบ้านวังหิน
32.โรงเรียนวัดศรีเมือง                                                              67.โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
33.โรงเรียนบ้านป่าสัก                                                              68.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
34.โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง                                                         69.โรงเรียนบ้านวังขวาก
35.โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)


  

วันที่ 11 มีนาคม 2554 ผู้อ่าน 1052 คน
 


ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 16 กันยายน 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 6 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

นายณัฏฐพณ  พรมพุก
ผอ.ร.ร.
บ้านหนองกระทุ่ม

    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับ
สุขภาพแข็งแรง
คิดสิ่งใดสมใจปรารถนา
อายุยิ่งยืนนาน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
ขอให้พี่แก้วมีความสุข
สุขภาพแข็งแรง
สมปรารถนาทุกประการและอยู่เป็นท
ี่พึ่งของน้องๆตลอดไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิด มีความสุข
สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัยทั้งปวง
สมปรารถนาในทุกปรการค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับ
ขอให้พี่แก้วมีความสุข
สุขภาพแข็งแรง
สมปรารถนาทุกประการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางสุธาสินี  ศรีอรุณนิรันดร์
ครู
อนุบาลสุโขทัย

    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดค่ะ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะค่ะคุณครู
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายภัคพล  ทองสถิตย์
ครู
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)

    ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จงดลให้เพื่อน... พบแต่ความสุข
..ความสมหวังตลอดไป../
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    HAPPY BIRTHDAY ครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดจร้า คุณครู
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางพิมลพรรณ  วิริยะพงษ์
ครู
บ้านเพชรไฝ

    สิ่งใดใดที่ปรารถนา...จงสุขสมหว
ัง พร้อมกับครอบครัวที่อบอุ่นต
ลอดกาลเทอญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.กัลยา  สุขอิ่ม
ครูผู้สอน
บ้านหนองสองตอน

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.เพ็ญพรรณ  สุภาพ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านหนองกระทุ่ม

     HAPPY BIRTHDAY
ขอให้นู๋แม้วมีความสุข
ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนา
ทุกประการนะค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์