โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 29 Today
»   เมื่อวานนี้ 999 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2767 Week
»   เดือนนี้ 16878 Month
»   ปีนี้ 16878 Year
»   รวมทั้งหมด 16878 Total
Record: 999 (29.01.2020)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 [ รายละเอียด ]
[ 30 ก.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 296 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย)
[ 25 ก.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 170 ]
เชิญผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 35 โรงเรียนเข้าประชุมชี้แจงแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีฯ
[ 15 ก.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 399 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งหนักงานรักษาความปลอดภัย
[ 09 ก.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 201 ]
โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ผู้สอนในระดับปฐมวัย [ รายละเอียด ]
[ 06 ก.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 264 ]
เชิญผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 35 โรงเรียนเข้าประชุมชี้แจงแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีฯ
[ 04 ก.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 252 ]
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม) [ รายละเอียด ]
[ 29 มิ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 555 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม) [ รายละเอียด ]
[ 27 มิ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 283 ]
ประกาศรับสมัครสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
[ 16 มิ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 600 ]
ประกาศ สพป.สท.1 เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.62) [ รายละเอียด ]
[ 27 พ.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 514 ]
ผลสอบ NT เต็ม 100 คะแนน [ รายละเอียด ]
[ 20 พ.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 346 ]
Announcement of Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1 Cancelling the recruitment of a foreigner as an English teacher
[ 10 พ.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 215 ]
ย้ายเเละเเต่งตั้งข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
[ 22 มี.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1350 ]
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ รายละเอียด ]
[ 06 มี.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 558 ]
6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. "เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีบริหารบ้านเมือง"
[ 15 ก.พ. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 945 ]
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 08 ก.พ. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1010 ]
ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2562 [ รายละเอียด ]
[ 28 ธ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2431 ]
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ 28 ธ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 664 ]
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ รายละเอียด ]
[ 06 ธ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 811 ]
เมื่อวันที่ 23-24 พ.ย.2561 สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัด
[ 26 พ.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 547 ]
ประกาศย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ 25 ต.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1611 ]
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูสายการสอนในโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562
[ 13 ก.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 862 ]
แจ้งผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลศรีสังวร ให้มารับผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.สท.1ค่ะ
[ 31 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 423 ]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย
[ 28 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 885 ]
ประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่าน ภาค ก. ภาค ข และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 [ รายละเอียด ]
[ 24 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1021 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน