โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 13 Today
»   เมื่อวานนี้ 999 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2751 Week
»   เดือนนี้ 16862 Month
»   ปีนี้ 16862 Year
»   รวมทั้งหมด 16862 Total
Record: 999 (29.01.2020)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่องการประเมินการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
[ 26 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 683 ]
แจ้งผู้ที่ยังไม่มาลงทะเบียนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ให้ไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย โดยด่วน
[ 23 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 597 ]
มาตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 [ รายละเอียด ]
[ 18 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 523 ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 16 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1280 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี2558
[ 13 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 965 ]
คู่มือการจัดแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษาสังกัดสพฐ
[ 13 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 791 ]
ประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels) [ รายละเอียด ]
[ 05 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 423 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้ไปรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่ะ
[ 05 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 489 ]
ขอเชิญสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อ. เมืองสุโขทัย ร่วมประชุม [ รายละเอียด ]
[ 03 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 451 ]
การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป [ รายละเอียด ]
[ 30 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 528 ]
ลงทะเบียนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
[ 30 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 583 ]
กา่รปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ รายละเอียด ]
[ 30 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 699 ]
สำรวจข้อมูลการจ้างครูที่เกษียณอายุราชการกลับมาปฏิบัติการสอน และครูที่เกษียณอายุราชการอาสากลับมาสอนในโรงเรียนโดยไม่รับค่าตอบแทน [ รายละเอียด ]
[ 28 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 446 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 [ รายละเอียด ]
[ 26 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1334 ]
ขอให้ตรวจสอบเงินเดือนประจำเดือนตุลาคม 2558
[ 23 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 846 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัด ตามที่ให้จัดส่งข้อมูลคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอให้ส่ง ภายในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
[ 19 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 570 ]
ข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 19 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 980 ]
ด่วนที่สุด ให้จัดส่งข้อมูลคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๘ [ รายละเอียด ]
[ 17 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 574 ]
ข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [ รายละเอียด ]
[ 16 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1386 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การศึกษา ๕ ช่วงวัย" [ รายละเอียด ]
[ 14 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 395 ]
ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สารคดี "เส้นทางรัก (#Love En Route)" [ รายละเอียด ]
[ 13 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 523 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการกวดวิชา ONLINE ฟรี [ รายละเอียด ]
[ 13 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 402 ]
การประชุมครูวิชาการ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
[ 30 ก.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 670 ]
แจ้งคุณครูที่นำรูปมาทำ VDO งานเกษียณให้มารับรูปคืน
[ 30 ก.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 407 ]
แจ้งคุณครูที่รับผิดชอบการทำโปรแกรม schoolmis ระบบจะปิดปรับปรุง
[ 20 ก.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 905 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน