โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 29 Today
»   เมื่อวานนี้ 999 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2767 Week
»   เดือนนี้ 16878 Month
»   ปีนี้ 16878 Year
»   รวมทั้งหมด 16878 Total
Record: 999 (29.01.2020)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ รายละเอียด ]
[ 08 ก.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 962 ]
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ ประจำปี 2558
[ 31 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1833 ]
แจ้ง พนักงานราชการ สพป.สท.1
[ 24 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1069 ]
คู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ [ รายละเอียด ]
[ 13 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2014 ]
เรียนเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) [ รายละเอียด ]
[ 11 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 834 ]
แจ้งครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนการวัดและประเมินผลฯของโรงเรียนที่จะเข้าประชุม ในวันที่ 6 และ 7 สิงหาคม 2558 ทราบ
[ 04 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 953 ]
ขอเชิญสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อ. เมืองสุโขทัย ร่วมกิจกรรมพัฒนา [ รายละเอียด ]
[ 04 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 613 ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 04 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1689 ]
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike for mom
[ 03 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 809 ]
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2558 [ รายละเอียด ]
[ 28 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1073 ]
การย้ายข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ปี2558 ครั้งที่ 2 [ รายละเอียด ]
[ 28 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1169 ]
ขอเชิญสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อ. เมืองสุโขทัย ร่วมประชุม [ รายละเอียด ]
[ 23 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 710 ]
แจ้งข้าราชการครูฯ ในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
[ 19 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1528 ]
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 [ รายละเอียด ]
[ 15 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 943 ]
ด่วนที่สุด..ขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียนส่งไฟล์รายงานข้อมูลการดำเนินกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ
[ 15 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 822 ]
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ดูรายละเอียดได้ทางว็บไซต์ http://ccs2.go.th
[ 14 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 561 ]
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูล
[ 13 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 831 ]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษ [ รายละเอียด ]
[ 13 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 705 ]
ผลอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันฑ์ 2558 ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 [ รายละเอียด ]
[ 08 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1645 ]
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ
[ 06 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 960 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.บ้านป่าสัก [ รายละเอียด ]
[ 06 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 672 ]
ท่านใดที่ตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ให้มารับผลการตรวจที่คุณชุลีกร นิธีวรรณกุล กลุ่มอำนวยการ สพป.สท.1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
[ 02 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 446 ]
แบบประเมินโรงเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม [ รายละเอียด ]
[ 30 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 903 ]
สพป.สุโขทัย เขต 1(กลุ่มการเงินฯ) การเงินได้ดำเนินการโอนเงินตกเบิกแล้ว
[ 29 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1090 ]
เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สพป.สุโขทัย เขต ๑
[ 26 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 547 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน