โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 21 Today
»   เมื่อวานนี้ 999 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2759 Week
»   เดือนนี้ 16870 Month
»   ปีนี้ 16870 Year
»   รวมทั้งหมด 16870 Total
Record: 999 (29.01.2020)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศรับย้ายตำแหน่งุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป [ รายละเอียด ]
[ 24 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 839 ]
ขอเชิญสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อ. เมืองสุโขทัย ร่วมประชุม [ รายละเอียด ]
[ 24 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 469 ]
สพป.สระแก้ว เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 29 มิ.ย.-7 ก.ค.58 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระแก้ว เขต 1
[ 24 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 442 ]
สพป.เลย เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 4 อัตรา ดูรายละเอียดได้ที่ www.loei1.go.th
[ 19 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 679 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 [ รายละเอียด ]
[ 17 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 966 ]
ประชาสัมพันธ์ "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล" [ รายละเอียด ]
[ 09 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 789 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [ รายละเอียด ]
[ 04 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 845 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 03 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 865 ]
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยรับสมัครุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต [ รายละเอียด ]
[ 02 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 900 ]
ประกาศแก้ไขผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 29 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1318 ]
แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
[ 21 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 816 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 21 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 811 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kpp2.go.th
[ 20 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1069 ]
การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ.2558 [ รายละเอียด ]
[ 19 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 727 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 18 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 785 ]
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักราชการ ตำแหนง พี่เลี้ยง [ รายละเอียด ]
[ 16 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 806 ]
ตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [ รายละเอียด ]
[ 15 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 948 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 [ รายละเอียด ]
[ 15 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 762 ]
ให้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย แจ้งหมายเลขบัตรประชาชน ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่กลุ่มอำนวยการค่ะ
[ 12 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 596 ]
ดรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
[ 12 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 688 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคดเลือกเป็นบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพแลพมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 [ รายละเอียด ]
[ 08 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 861 ]
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ
[ 06 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 808 ]
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 [ รายละเอียด ]
[ 30 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 727 ]
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีปิดโครงการ "สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติไทยครั้งที่ 2"
[ 29 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 553 ]
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.สท.1 ทราบ เงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2558 ได้รับเงินเดือนเดิมไปก่อน เนื่องจากกรมบัญชีกลางชะลอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน
[ 24 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 863 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน