ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศแก้ไขผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 29 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1356 ]
แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
[ 21 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 864 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 21 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 838 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kpp2.go.th
[ 20 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1108 ]
การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ.2558 [ รายละเอียด ]
[ 19 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 768 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 18 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 887 ]
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักราชการ ตำแหนง พี่เลี้ยง [ รายละเอียด ]
[ 16 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 858 ]
ตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [ รายละเอียด ]
[ 15 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 992 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 [ รายละเอียด ]
[ 15 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 785 ]
ให้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย แจ้งหมายเลขบัตรประชาชน ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่กลุ่มอำนวยการค่ะ
[ 12 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 633 ]
ดรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
[ 12 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 734 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคดเลือกเป็นบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพแลพมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 [ รายละเอียด ]
[ 08 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 895 ]
ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ
[ 06 พ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 843 ]
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 [ รายละเอียด ]
[ 30 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 777 ]
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีปิดโครงการ "สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติไทยครั้งที่ 2"
[ 29 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 589 ]
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.สท.1 ทราบ เงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2558 ได้รับเงินเดือนเดิมไปก่อน เนื่องจากกรมบัญชีกลางชะลอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน
[ 24 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 899 ]
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้รับสมัครพนักงานราชการ
[ 24 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1396 ]
ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2557 สามารถโหลดผลได้ที่ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis
[ 17 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2915 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 [ รายละเอียด ]
[ 17 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1081 ]
ร่าง แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ รายละเอียด ]
[ 16 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 616 ]
ขอแจ้งเลื่อนการอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จากเดิม วันที่ 7 เมษายน 2558 เป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลาและสถานที่คงเดิม
[ 02 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 932 ]
แจ้งพนักงานราชการและครูวิทย์-คณิต
[ 27 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1122 ]
โรงเรียนที่ไม่รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น และโรงเรียนที่รายงานไม่ครบถ้วน(2มิติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
[ 27 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1011 ]
เรียนเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนบิ๊กซี 40
[ 17 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1109 ]
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีมีทุกวัน ประจำปี 2558 [ รายละเอียด ]
[ 17 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 945 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem ataลŸehir escort pendik escort