โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 13 Today
»   เมื่อวานนี้ 999 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2751 Week
»   เดือนนี้ 16862 Month
»   ปีนี้ 16862 Year
»   รวมทั้งหมด 16862 Total
Record: 999 (29.01.2020)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้รับสมัครพนักงานราชการ
[ 24 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1352 ]
ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2557 สามารถโหลดผลได้ที่ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis
[ 17 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2858 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 [ รายละเอียด ]
[ 17 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1051 ]
ร่าง แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ รายละเอียด ]
[ 16 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 587 ]
ขอแจ้งเลื่อนการอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จากเดิม วันที่ 7 เมษายน 2558 เป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลาและสถานที่คงเดิม
[ 02 เม.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 886 ]
แจ้งพนักงานราชการและครูวิทย์-คณิต
[ 27 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1087 ]
โรงเรียนที่ไม่รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น และโรงเรียนที่รายงานไม่ครบถ้วน(2มิติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
[ 27 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 968 ]
เรียนเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนบิ๊กซี 40
[ 17 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1077 ]
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีมีทุกวัน ประจำปี 2558 [ รายละเอียด ]
[ 17 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 892 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 17 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1046 ]
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
[ 06 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1439 ]
ขอเชิญตัวแทนทีมโรงเรียนที่ชนะเลิศฟุตบอล 7 คนเข้าร่วมประชุมและจับฉลากการแข่งขันฯ
[ 03 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 855 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ [ รายละเอียด ]
[ 01 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1626 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ [ รายละเอียด ]
[ 25 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1996 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครัั้งที่ 1/2558 [ รายละเอียด ]
[ 24 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1602 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนรายงานตัว
[ 17 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1275 ]
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สามารถโหลดใบรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
[ 13 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1281 ]
ให้สมาชิกที่ทำประกันอุบัติเหตุตรวจสอบรายชื่อทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ หากมีข้อผิดพลาด ติดต่อที่ นางชุลีกร นิธิวรรณกุล โทร 089 6399287 [ รายละเอียด ]
[ 13 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 764 ]
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ขณะนี้สามารถโหลดใบรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ได้แล้ว และขอให้เจ้าหน้าที่การเงินติดต่อขอรับใบแจ้งยอด กบข.ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
[ 12 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 862 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
[ 11 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2377 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ 06 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2168 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการรายงานตัว
[ 03 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 946 ]
ขอเชิญสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อ.เมืองสุโขทัย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี [ รายละเอียด ]
[ 03 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 628 ]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 [ รายละเอียด ]
[ 30 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1218 ]
ขอเชิญประชุม
[ 23 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1231 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน