โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 13 Today
»   เมื่อวานนี้ 999 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2751 Week
»   เดือนนี้ 16862 Month
»   ปีนี้ 16862 Year
»   รวมทั้งหมด 16862 Total
Record: 999 (29.01.2020)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ต่อประกันอุบัติเหตุกับบริษัททิพยประกันภัย ให้จัดส่งเงินค่าเบี้ยประกันภายในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2558 ที่กลุ่มอำนวยการค่ะ
[ 22 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 749 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2558 สพป.สท.1 [ รายละเอียด ]
[ 21 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1177 ]
ผลอนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน [ รายละเอียด ]
[ 20 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1287 ]
ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT ป.3 ทางระบบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
[ 19 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 995 ]
แผนผังการจัดงาน "สืบรอยจาร สานรอยลายสือไทย"
[ 14 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 643 ]
เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสและผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก(มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน) ประชุม
[ 14 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 667 ]
แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายให้ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนากีฬาและนันทนาการในวันที่ 19-21 ม.ค. 58นี้
[ 13 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 621 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดรับซีดีแบบทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 เป็นวันที่14 มกราคม 2558
[ 12 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 825 ]
เปลี่ยนสถานที่ประชุม ผอ.รร.ขยายโอกาส
[ 09 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1196 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีอัตราจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯรายงานตัว
[ 05 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 746 ]
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มสาระสังคมศึกษา
[ 05 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 691 ]
แจ้งครูธุรการ ให้มารับบัตรประกันสังคม
[ 29 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 562 ]
ผลการคัดเลือกบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
[ 26 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 604 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการรายงานตัว
[ 26 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 710 ]
ประกาศรายชื่อผู้มสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ [ รายละเอียด ]
[ 24 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 578 ]
แจ้งเรื่องโอนเงินครูวิทย์-คณิต
[ 22 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 634 ]
เชิญร่วมฌาปนกิจศพ นายสามัคคี ไผ่งาม
[ 18 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 616 ]
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557
[ 11 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 568 ]
ขอเชิญสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อ. เมืองสุโขทัย ร่วมประชุม [ รายละเอียด ]
[ 11 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 564 ]
คู่มือและแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
[ 09 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 543 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
[ 09 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 544 ]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพปีการศึกษา 2557 [ รายละเอียด ]
[ 09 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 597 ]
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
[ 08 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 540 ]
แจ้งการให้บริการ One stop Servier ในวันประชุมผู้บริหารโรงเรียนวันที่ 2 ธันวาคม 2557
[ 01 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 508 ]
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557
[ 01 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 527 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน