โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 18 Today
»   เมื่อวานนี้ 999 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2756 Week
»   เดือนนี้ 16867 Month
»   ปีนี้ 16867 Year
»   รวมทั้งหมด 16867 Total
Record: 999 (29.01.2020)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
[ 21 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 507 ]
ประกาศรายละเอียด แนวทางการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 07 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 454 ]
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 12 ก.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 3335 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามตาราม 38 ค.(2) [ รายละเอียด ]
[ 06 ก.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 941 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 04 ก.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 608 ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อย้ายและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป [ รายละเอียด ]
[ 09 มิ.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 949 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สำนักงาน) ปี พ.ศ.2561 [ รายละเอียด ]
[ 28 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 920 ]
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารงานสถานศึกษา (เพิ่มเติม) [ รายละเอียด ]
[ 25 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 805 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สำนักงาน) ตำแหน่งลุกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
[ 10 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1303 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
[ 22 เม.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1581 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
[ 09 เม.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1643 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
[ 02 เม.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 969 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
[ 29 มี.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 990 ]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
[ 28 มี.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1536 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
[ 27 มี.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2254 ]
ขอเชิญรับชม VTR สภานักเรียนไทย ปี2561
[ 16 ก.พ. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 569 ]
สำรวจความต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
[ 06 ก.พ. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 777 ]
สำนักงานคุรุสภา ย้ายที่ทำการใหม่
[ 06 ก.พ. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 687 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 26 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1135 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ(กลุ่มงานบริการ)รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 22 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 884 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 15 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1076 ]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2561 [ รายละเอียด ]
[ 10 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2123 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการ รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 10 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 882 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 09 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 730 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 09 ม.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 884 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน