โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 13 Today
»   เมื่อวานนี้ 999 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2751 Week
»   เดือนนี้ 16862 Month
»   ปีนี้ 16862 Year
»   รวมทั้งหมด 16862 Total
Record: 999 (29.01.2020)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
[ 31 ธ.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 941 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 งดรับ ของขวัญปีใหม่
[ 22 ธ.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 509 ]
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วยฯ
[ 21 ธ.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1132 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 18 ธ.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 790 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูพี่เลี้ยง รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 18 ธ.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 779 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วย กรณรีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 06 ธ.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2184 ]
คำสั่งย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู [ รายละเอียด ]
[ 28 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1425 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
[ 22 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2482 ]
ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเปนหรือมีเหตุจำหรือ มีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 15 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2635 ]
ขอแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [ รายละเอียด ]
[ 13 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1329 ]
ขอแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต [ รายละเอียด ]
[ 10 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1180 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
[ 06 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2557 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ (ครูวิกฤต)
[ 06 พ.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2842 ]
คู่มือก่อสร้าง ปี 2561
[ 30 ต.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1052 ]
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
[ 19 ต.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 535 ]
การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษาและค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบ e-budget
[ 09 ต.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 591 ]
ไฟล์การจัดทำการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯใหม่
[ 05 ต.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 888 ]
เอกสารการอบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
[ 21 ก.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1599 ]
เกณฑ์และตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
[ 21 ก.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 910 ]
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 14 ก.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 724 ]
รายงานค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
[ 12 ก.ย. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 630 ]
แจ้งผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลศรีสังวร ให้มารับผลการตรวจได้ที่ประชาสัมพันธ์ หน้าห้องอำนวยการ สพป.สท.1ค่ะ
[ 30 ส.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 438 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 23 ส.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1132 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ รายละเอียด ]
[ 31 ก.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [ รายละเอียด ]
[ 27 ก.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 511 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน