โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 13 Today
»   เมื่อวานนี้ 999 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2751 Week
»   เดือนนี้ 16862 Month
»   ปีนี้ 16862 Year
»   รวมทั้งหมด 16862 Total
Record: 999 (29.01.2020)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อพีรพัฒน์ พัฒนพิเชียร อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)บิดานายวิรัช พัฒนพิเชียร รอง ผอ.สพป.สท 2
[ 25 พ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 330 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559
[ 11 พ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1884 ]
แจ้งพนักงานราชการ/ครูวิกฤตที่ยังไม่ส่งสัญญาจ้างให้รีบส่งโดยด่วน
[ 10 พ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 726 ]
โรงเรียนที่ยังปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไม่เรียบร้อย
[ 09 พ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 517 ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา) [ รายละเอียด ]
[ 02 พ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 840 ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 02 พ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1127 ]
การประชุมพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง [ รายละเอียด ]
[ 28 ต.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 570 ]
การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
[ 26 ต.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 512 ]
แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนในโครงการ
[ 21 ต.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 619 ]
แจ้งโรงเรียนส่งควบคุมภายใน
[ 13 ต.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 667 ]
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้รับประมาณการซ่อมแซมบ้านพักครู
[ 07 ต.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 559 ]
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 07 ต.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 656 ]
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 [ รายละเอียด ]
[ 26 ก.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 14595 ]
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
[ 18 ก.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1136 ]
ด้วยวันที่ 16 กันยายน 2559 ช่วงเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สพป.สท.1กำหนดประชุมคณะกรรมการสอบครูผู้ช่วย จึงขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวกในการบริการค่ะ
[ 16 ก.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 615 ]
ประกาศโรงเรียนวัดตาลเตี้ย รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบและไม่มีสิทธ์สอบ
[ 14 ก.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 723 ]
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ รายละเอียด ]
[ 12 ก.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 584 ]
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีการสอบแข่งขันได้ในการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นบัญชีรวมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย [ รายละเอียด ]
[ 09 ก.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1388 ]
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
[ 08 ก.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 775 ]
การมอบการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559 [ รายละเอียด ]
[ 06 ก.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 660 ]
เอกสารด้านสะเต็มศึกษา
[ 05 ก.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2588 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
[ 01 ก.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 7349 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ของโรงเรียนวัดตาลเตี้ย
[ 31 ส.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1244 ]
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรืองการนำรายชื่อผู้สอบเเข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
[ 27 ส.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1842 ]
ประกาศมาตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย [ รายละเอียด ]
[ 22 ส.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1496 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน