โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 19 Today
»   เมื่อวานนี้ 999 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2757 Week
»   เดือนนี้ 16868 Month
»   ปีนี้ 16868 Year
»   รวมทั้งหมด 16868 Total
Record: 999 (29.01.2020)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 16 ส.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1125 ]
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 [ รายละเอียด ]
[ 09 ส.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 11102 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
[ 05 ส.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1915 ]
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559 [ รายละเอียด ]
[ 04 ส.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 796 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559(เพิ่มเติม) [ รายละเอียด ]
[ 04 ส.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 949 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559 [ รายละเอียด ]
[ 03 ส.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1015 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2559(เพิ่มเติม) [ รายละเอียด ]
[ 27 ก.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1051 ]
แจ้ง ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ [ รายละเอียด ]
[ 23 ก.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 700 ]
ตามที่กลุ่มนิเทศฯได้จัดอบรมการทำสื่อดิจิตอลแบบออนไลน์เป็นแบบออฟไลค์
[ 15 ก.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 688 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 [ รายละเอียด ]
[ 14 ก.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1450 ]
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
[ 08 ก.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 953 ]
โรงเรียนบ้านปากคลอง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
[ 28 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 724 ]
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
[ 28 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 532 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากคลอง [ รายละเอียด ]
[ 24 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 807 ]
บัญชีรายละเอียดผู้สอบแข่งขันได้ที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.จังหวัดสุโขทัย [ รายละเอียด ]
[ 23 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1479 ]
ด่วนที่สุด..แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณซื้อสื่อ BBL รายงานผลการดำเนินการ
[ 17 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 928 ]
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
[ 16 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 691 ]
สอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.จังหวัดสุโขทัย [ รายละเอียด ]
[ 16 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 5915 ]
โรงเรียนบ้านปากคลอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนนักเรียนปฐมวัย
[ 14 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 695 ]
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
[ 14 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1301 ]
ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง
[ 10 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 692 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง
[ 10 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1715 ]
โปรแกรมลดขนาดรูปภาพ
[ 06 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 984 ]
แจ้งโรงเรียนให้ดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
[ 02 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 783 ]
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม [ รายละเอียด ]
[ 01 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 714 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน