โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 13 Today
»   เมื่อวานนี้ 999 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2751 Week
»   เดือนนี้ 16862 Month
»   ปีนี้ 16862 Year
»   รวมทั้งหมด 16862 Total
Record: 999 (29.01.2020)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
โรงเรียนบ้านน้ำเรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนนักเรียนปฐมวัย [ รายละเอียด ]
[ 01 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 590 ]
แจ้งเปลี่ยน IP ของระบบ MY-OFFICE
[ 28 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1297 ]
เชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
[ 27 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 667 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 25 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 883 ]
เลื่อนการตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลสุโขทัย [ รายละเอียด ]
[ 25 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 537 ]
แนวทางเร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 [ รายละเอียด ]
[ 24 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 613 ]
การจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2559) [ รายละเอียด ]
[ 19 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 810 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่องแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 18 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 461 ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 18 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1019 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [ รายละเอียด ]
[ 18 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 444 ]
ด่วนที่สุด การนำส่งข้อมูลจ่ายตรง ตามหนังสือ สพป.สท.1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04158/2189
[ 17 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 657 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ
[ 16 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 605 ]
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
[ 14 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 640 ]
การมอบรางวัลจากการทดสอบ O-NET, NT และ "คิดคำนวณคล่องทั้งห้องเรียน" ปีการศึกษา 2558 [ รายละเอียด ]
[ 11 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 890 ]
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
[ 10 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 565 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
[ 04 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1034 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งพนักงานบริการ) รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 21 เม.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 867 ]
เอกสารการประชุมผู้บริหาร วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559
[ 20 เม.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 963 ]
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) [ รายละเอียด ]
[ 11 เม.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1215 ]
ข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู [ รายละเอียด ]
[ 07 เม.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1476 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา
[ 18 มี.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1025 ]
แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมของสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 17 มี.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 766 ]
แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน [ รายละเอียด ]
[ 17 มี.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 657 ]
ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสพป.สท.เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 13 มี.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1356 ]
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนไปรับคู่มือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติทีเป็นเลิศได้ที่กลุมนโยบายและแผน
[ 04 มี.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 619 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน