โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 23 Today
»   เมื่อวานนี้ 999 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2761 Week
»   เดือนนี้ 16872 Month
»   ปีนี้ 16872 Year
»   รวมทั้งหมด 16872 Total
Record: 999 (29.01.2020)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 [ รายละเอียด ]
[ 26 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1197 ]
แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 26 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 705 ]
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ รายละเอียด ]
[ 19 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 602 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 19 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 824 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
[ 18 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 828 ]
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2559 [ รายละเอียด ]
[ 17 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1068 ]
การต่อสัญญาเพื่อยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา(บัญชี ก) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
[ 16 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1063 ]
แก้ไขรายละเอียดคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ รายละเอียด ]
[ 10 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 844 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 [ รายละเอียด ]
[ 08 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1159 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 06 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1342 ]
โรงเรียนที่ได้รับคูปองการศึกษา สำหรับเด็กพิการ เด็กพิเศษ [ รายละเอียด ]
[ 04 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 746 ]
โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ประกาศรับสมัครครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ [ รายละเอียด ]
[ 03 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 674 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ห้อง GTX) [ รายละเอียด ]
[ 31 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 674 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 29 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1469 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ห้อง GTX) [ รายละเอียด ]
[ 26 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 738 ]
ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 25 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 640 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) [ รายละเอียด ]
[ 25 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 689 ]
ขอเชิญสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อ. เมืองสุโขทัย ร่วมประชุมใหญ่ [ รายละเอียด ]
[ 20 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 499 ]
เชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 พระราชพฤฒาจารย์ สพป.สุโขทัย เขต 1
[ 20 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 425 ]
ขอเปลี่ยนกำหนดการ จัดโครงการ Open house ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 [ รายละเอียด ]
[ 19 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 530 ]
การวิเคราะห์ข้อทดสอบระดับชาติ (O-NET) สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[ 19 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 749 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) [ รายละเอียด ]
[ 18 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 751 ]
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
[ 14 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 599 ]
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
[ 14 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 739 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน [ รายละเอียด ]
[ 13 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1744 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน